PIV 2020

Listo de la mallongigoj kaj simboloj uzataj en la vortaro

Listo de la vinjetoj

🌾Agrikulturo (inkl. hortikulturon, zoo- kaj fito-teknikon)
Anatomio kaj histologio
🌲Arbarkultivo
Arkeologio
🏠Arkitekturo
Armeoj
🔭Astronomio kaj astrofiziko
Aviado
🔬Bakteri- kaj virus-ologio
Belartoj
Beletro
ב Biblio hebrea kaj judismo
Biologio kaj fiziologio (inkl. genetikon, ĉelbiologion, embriologion)
🍁Botaniko (inkl. vegetaĵan anatomion)
Budhismo
Ekologio kaj ekologiismo
£ Ekonomiko kaj financo
Elektro kaj elektrotekniko
Farmacio
🚂Fervojoj
Φ Filozofio
Fiziko (inkl. optikon)
📷Fotografio kaj kinotekniko
Geodezio kaj topografio
🌄Geografio
Geologio (inkl. mineralogion kaj petrologion)
Heraldiko
Historio
Islamo
Juro
Kemio kaj biokemio
Komerco
💻Komputiko
👥Komunuza senco
🏢Konstrutekniko
Kristanismo
🍴Kuirarto kaj gastronomio
Λ Lingvoscienco (inkl. fonetikon) kaj filologio
Ludoj
Marnavigado kaj ŝipoj
Matematiko (inkl. Geometrion)
Materiismo historia
Medicino kaj kirurgio
Meteologio
Mitologio (Helena kaj Roma; alia, se precizigite)
𝅘𝅥𝅰 Muziko
💀Paleontologio
ש Poeziece uzata termino
Σ Politiko
Π Prahistorio
Ψ Psikologio kaj psikiatrio
Θ Religioj (ĝeneralaĵoj; diversaj religioj escepte de budhismo, judismo, kristanismo kaj islamo)
💡Sciencoj
🅢 Sociologio
🎭Spektakloj (inkl. kinoaktoradon)
Sporto
📈Statistiko
Teknikoj (inkl. mekanikon kaj metalurgion)
Teksindustrio kaj vestoj
Telekomunikoj (inkl. radiofonion, videaĵojn kaj elektroakustikon)
📖Tipografarto kaj libroj
Trafiko
🚐Veturiloj teraj
Zoologio

Listo de la mallongigoj kaj simboloj uzataj en la vortaro

absabsoluta, absolute
AdEAkademio de Esperanto
adj.adjektivo
adv.adverbo
a.K.antaŭ Kristo
akuz.akuzativo
anst.anstataŭ
ark.arkaismo, arkaisme
art.artikolo
CCentra
clcentilitro
cmcentimetro
ĉ.ĉirkaŭ
Eorienta (eosta)
E.Esperanto
ekz.ekzemple
evievitinda
ffigurasence
f.formo (speciala)
fam.familio
F.K.Fundamenta Krestomatio
fmfamiliara, familiare
ggramo
g.genro
gl.glandula, glandulae
gr.grupo
i.a.interalie, inter aliaj
inf.infinitivo
inkl.inkluzive
interj.interjekcio
jjaro(j)
jcjarcento
j.a.K.jaroj antaŭ Kristo
kkaj
k.a.kaj aliaj
kckaj ceteraj
kf.kultivoformo
kgkilogramo
kmkilometro
knkolektiva nomo
konj.konjunkcio
Kpkomparu
kskaj simile, kaj similaj
ktpkaj tiel plu
llitro
L.Latino
L.B.Londona Biblio
L.I.Lingvo Internacia
L.K.Lingva Komitato
mmetro
MMeza
m.mortinta en
maj.majuskle
minminuto
min.minuskle
mlmililitro
mllmallongigo
mmmilimetro(j)
Nnorda
ntrnetransitiva
pproprasence
p.paĝo
part.participo
pfpropra- kaj figura-sence
pjpejorative
p.K.post Kristo
ppse paroli pri
pr.prononcu:
pref.prefikso
prep.prepozicio
proks.proksimume
pron.pronomo
prop.propozicio
ps.pseŭdonimo
rad.radiko
resp.respektive
Rim.Rimarko
ssekundo
Ssuda
simb.simbolo
sinsinuso
Sin.sinonimo
sin.sinonimo (de latinscienca nomo)
sk.subkompreni, subkomprenu
sp.specio
ssstriktasence
subsp.subspecio
subst.substantivo
suf.sufikso
t.e.tio estas
t.n.tiel nomata
trtransitiva
Uokcidenta (uesta)
U.K.Universala Kongreso de Esperanto
U.V.Universala Vortaro
var.vari(aĵ)o
Vdvidu
vsvastasence
Z.Zamenhof
×hibrido (en latinscienca nomo)
°grado(j)
°Ccelsia(j) grado(j)
°Ffarenhejta(j) grado(j)

Noto. En la ĉi-supraj mallongigoj, unuj estas skribitaj sen posta punkto: ili estas kvazaŭ simboloj, kaj neniam ŝanĝas sian formon; aliajn sekvas punkto, kio signifas, ke, kiam ili devas esti uzataj plurale aŭ adj-e ktp, la punkto estas anstataŭata de streketo kaj tiu akompanata de la taŭga finaĵo, ekz. akuz-on, E-a, p-oj ktp.

Listo de la signoj uzataj en la vortaro

①, ② ...antaŭ kapvortoj signas homonimojn.
antaŭ radiko, derivaĵo aŭ kunmetaĵo indikas ties fundamentecon.
1...9cifero, supreskribita inter kapradiko kaj la finaĵo, montras la numeron de la Oficiala Aldono, en kiu ĝi estas registrita.
/disigas kapradikon disde ties finaĵo, kiam ne ĉeestas cifero supreskribita.
anstataŭas la kapradikon de la koncerna artikolo.
=montras preferindan formon.
-(ekster ĝia kutima kunliga rolo) antaŭ aŭ post morfemo montras, ke tiu morfemo estas sufikso aŭ (post)fina morfemo, resp. prefikso.
antaŭ morfemo aŭ ⁓ signifas, ke oni povas ĝin anstataŭigi per iu ajn morfemo semantike kongrua.
( )
 • I - en kapvorto aŭ kunmetaĵo, entenas vortoparton, kiu povas esti aŭ ne esti uzata, tiel ke rezultas variantoj
  • A)
   • a) pro nefiksita formo, ekz. Nes(s)o, Hon(g)kongo, Karak(as)o
   • b) kun/sen interna finaĵo, ekz. semajn(o)fino, kelk(a)foje
   • c) kun/sen interkrampa morfemo ekz. abort(it)aĵo, antaŭ(aĵ)o, baston(et)bakterio, diurez(ig)ilo
   • ĉ) kun/sen forlasebla precizigo en faka lingvaĵo, ekz. super(galaksi)amaso
  • B) kun ia senco-modifo
   • a) pro nuanco laŭ la kunteksto, ekz. voĉdon(ad)o, boj(ad)o, arbitr(ec)o, bunt(ec)o ktp
   • b) pro dueca aŭ plurobla opozico por indiki: neon aŭ malon ekz. (ne)aŭdebla, (mal)varma; movon, ekz. hejme(n); diferencon de persono aŭ laŭ sekso, ekz. amat(in)o, flegist(in)o, pluredz(in)eco, aŭ laŭ parolsituacia kriterio, ekz. mia(via...)fide
   • c) pro ŝanĝo de minusklo al majusklo aŭ inverse
 • II - interne de difino, entenas klarigon
 • III - interne de ekzemplo, entenas aŭ klarigon, aŭ resumon de tro longa tekstoparto
 • IV - kiam ĝi entenas la signojn aŭ ➞, montras, ke tiuj referencoj koncernas nur la laste pritraktitan vorton aŭ esprimon, sed ne la antaŭajn.
[...]indikas forlasitan parton de ekzemplo.
/ /entenas fonemojn.
referencas al vorto, apartenanta al la sama semantika kampo.
referencas al esprimo, ligita kun la koncerna vorto, aŭ al vorto, elvokanta najbaran nocion.

La jenaj literoj, supreskribitaj post vorto aŭ ekzemplo, signifas, ke la menciita vorto aŭ citaĵo estas prenita el la responda verko, revuo ks aŭ el la verkaro de la responda aŭtoro.

AW. Auld
AMA. Montagut
AZABZ de amo (I. kaj S. Hegeler)
BK. Bein
CR. Corsetti
CRC. Rossetti
ĈEl Popola Ĉinio
Eradio-elsendo (Svisa Radio aŭ Radio-Varsovio)
EME. Miĥalski
FM. Fernández
FKFundamenta Krestomatio
FOFonto
FZF. Zamenhof
GA. Grabowski
GNG. Neves
JEnciklopedieto Japana
JBJ. Baghy
JCJ. Camacho (aŭ G. Kamaĉo)
JFJ. Francis
KK. Kalocsay (inkl. sub pseŭdonimoj)
KAKulturo de la amo (V. Szilágyi)
KPK. Piĉ
LE. Lanti
LBL. Beaucaire
LFLiteratura Foiro
LKLa Kancerkliniko
LOLorjak (ps. de J.L. Mahé)
LZLeono Zamenhof
MMonato aŭ Manlibro pri politiko (S. Maul, red.)
MZMao Zifu
NNova Testamento de la Londona Biblio
NKLa Nobla Korano (trad. I. Chiussi)
PGParnasa Gvidlibro
PLP. Lobut
PMP. Mährti
PE. Privat
RJ.H. Rosbach
RGRok-gazet’ aŭ diskoj de Vinilkosmo
SK.R.C. Sturmer
SBH. Sun kaj J. Bril
SES. Elgo (ps. de G. Lagrange)
SzF. Szilágyi
ŜR. Schwartz
ŜtS. Ŝtimec
TTinĉjo
TCT.B. Carr
TEC. Tavanti kaj I. Ertl
TST. Steele
UE. Urbanová
VB. Vaha
WG. Waringhien (inkl. sub pseŭdonimoj)
XHebrea Biblio (Malnova Testamento) laŭ la Londona eldono
ZL.L. Zamenhof